Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Krom, Buğday ve Pamuk Hakkında Müzakere Zabıtnamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Zabıtname
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bonn (26.05.1954)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN