İskandinav Memleketleriyle Yapılan Vize Anlaşmaları Hakkında Mektup Teatisi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup Teatisi
Konuları: Gezi, Pasaport ve Vize
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (24.04.1959)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 10.06.1959
Resmi Gazete Sayısı: 10227