Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Akdolunan İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Yunanistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Atina'da teatisinden bir ay sonra 05.11.1931 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *125 LoNTS, 371.Reg.No.2866-9 LT, 406 *Mukavelenameyi Tashih Eden Kanun (18.11.1933 tarih ve 2335 sayılı Kanun) (25.11.1933 tarihli ve 2561 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (15) 54 (38)'de yayınlanmıştır.) *Müzeyyel İtilaf (İmza: 10.11.1934) (23.12.1934 tarih ve 2666 sayılı Kanun) (02.01.1935 tarih ve 2896 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (16) 345 (483)'de yayımlanmıştır) (2. Madde uyarınca 15.12.1934 tarihinde geçici olarak yürürlüğe girmiştir.) (12 LT, 927) *Ek Anlaşma (Zeyil) (İmza: Atina, 26.09.1935) (29.01.1936 tarih ve 2909 sayılı Kanun) (05.02.1936 tarih ve 3224 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (17) 360 (195)'da yayımlanmıştır.) (5. Madde uyarınca 01.10.1935 tarihinde geçici olarak yürürlüğe girmiştir.) *Mukavelenameye Bağlı (B) Listesinin Tashihi Hakkında Kanun (15.02.1937 tarih ve 3141 sayılı Kanun) (26.02.1937 tarihli ve 3540 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (18) 431 (157)'de yayınlanmıştır.) *Mukavelenameye Merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı (14.05.1952 tarih ve 3/15056 sayılı B.K.K.) (17.07.1952 tarih ve 8160 sayılı Resmi Gazete ile Düstur: III (33) 1638'de yayımlanmıştır.)


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.05.1931
Sayısı: 1758
Resmi Gazete Tarihi: 15.03.1931
Resmi Gazete Sayısı: 1748
Düstur Kaydı: III (12) 114 (62)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 15.03.1931
Resmi Gazete Sayısı: 1748
Düstur Kaydı: III (12) 114 (62)