İkinci Mali Protokol Çerçevesinde Finansman Mukavelesi, Uygulama Protokolü ve Ekleri ile Sınai Yatırım ve Kalkınma Bankası Tarafından Finanse Edilecek Yatırım Projeleriyle İlgili 1976 Kadro Finansman Mukavelesi, Uygulama Protokolü ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavele ve Protokol
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Yatırım Bankası
İmza Yerleri ve Tarihleri: Brüksel (30.12.1975)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 20.05.1976
Sayısı: 7/12034
Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15643
Düstur Kaydı: V (15/2) 3199