Türkiye-Sovyetler Birliği Arasında 1937 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Yirmi İkinci Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Rusya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Moskova (24.12.1980)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 10.12.1981
Sayısı: 8/2392
Resmi Gazete Tarihi: 29.03.1981
Resmi Gazete Sayısı: 17294
Düstur Kaydı: V (20) 987