Haşhaş Ekim Alanlarının Havadan Kontrolünü Sağlamak Amacıyla Yapılacak Yardım Konusunda İmzalanan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasını Önleme Fonu (UNFDAC)
İmza Yerleri ve Tarihleri: (29.04.1976)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 10.10.1976
Sayısı: 7/12781
Resmi Gazete Tarihi: 11.02.1977
Resmi Gazete Sayısı: 15847
Düstur Kaydı: V (16/1) 283