TCDD İskenderun Divriği Hattı Modernizasyon ve Elektrifikasyon (Aşama II) Projesi ile İlgili 213.400.000 Suudi Riyali Tutarındaki 8/187 Sayılı Kredi Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suudi Arabistan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Riyad (08.08.1983)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 05.01.1984
Sayısı: 84/7598
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18292
Düstur Kaydı: V (23/2) 1306