Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Marmara Üniversitesinde Almanca "İşletme ve Bilişim" Bölümlerinin Kurulması Hakkında Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (21.03.1991)


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 12.05.1991
Sayısı:  1991/1735
Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1991
Resmi Gazete Sayısı: 20898
Düstur Kaydı: V (30) 1281