Ülkemizle Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avusturya Finlandiya, Noveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve Yugoslavya'nın Katılması 25-26 Mayıs 82 Tarihlerinde Dublin'de Yapılan Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı Sırasında İmzalanan Otokar veya Otobüslerle Yapılan Karayoluyla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımalarına İlişkin Anlaşma

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Ekonomik Topluluğu
İmza Yerleri ve Tarihleri: Dublin (25.05.1982), (26.05.1982)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 15.10.1982
Sayısı: 8/5454
Resmi Gazete Tarihi: 22.05.1983
Resmi Gazete Sayısı: 18054
Düstur Kaydı: V (22/1) 1776

Çekincelerimiz:
Çekince: Madde 5, 2/b