Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Ulaştırma
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bern (09.05.1980)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.05.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 21.03.1985
Sayısı: 3172
Resmi Gazete Tarihi: 27.03.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18707
Düstur Kaydı: V (24/1) 322


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.05.1985
Sayısı: 85/9458
Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18771
Düstur Kaydı: V (24/2) 1741