TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (Cenevre-14.11.1975)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Ulaştırma-Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Dili: İngilizce, Fransızca, Rusça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
1 nici Değişiklik Paketi 01/01/2009-2 nci Değişiklik Paketi 01/10/2009
Diğer Bilgiler: ***BU SÖZLEŞME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE AKİT TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 1959 SÖZLEŞMESİNİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRIR VE ONUN YERİNE GEÇER (MADDE 56) *TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6 Numaralı Ekinin 2.2.1 (c)-1 "Havalandırma Delikleri" Bölümüne Eklenen (f) Bendi (BKK: 20.09.1985-1985/9875, RG: 10.10.1985-18894) *TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6 Numaralı Ekinin 8. Maddesine Eklenen 5. Paragraf (BKK: 26.11.1985-1985/10101 ve RG: 30.12.1985-18974) *TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 6 ve 7 Numaralı Eklerine Yapılan Değişikliklere İlişkin Metinler (BKK: 05.07.1988-1988/13105-RG: 03.09.1988-19919) *TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 18. Maddesi ile 1 Numaralı Ekinde Yeralan 5. Kuralda Yapılan Değişikliklere Ait Metin (BKK: 08.09.1989-1989/14511-RG: 31.10.1989-20328) *14.11.1975 Tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nin Ek ve Tadilleri (BKK: 13.05.1999-1999/12863-RG: 06.06.1999-23717) *TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nde Yapılan Değişiklikler (BKK: 01.08.2001-2001/3005-RG: 19.10.2001-24558) *1975 Tarihli Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nin Değişiklikleri (BKK: 16.09.2002-2002/4854-RG: 17.11.2002-24939) *Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi Değişiklikleri (BKK: 28.08.2006-2006/10922-RG: 09.10.2006-26324) **Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi Değişiklikleri (BKK: 15.02.2007-2007/11745-RG: 25.03.2007-26473)


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1985/8993
Resmi Gazete Tarihi: 31.03.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18711
Düstur Kaydı: V (24/2) 1393