Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal Ticaret ve Sanayi Bakanı Arasındaki Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşmayı Tadil Anlaşması, Tutanak ve Nota

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma, Tutanak ve Nota
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avusturya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (06.05.1976)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.09.1977
Sayısı: 7/14447
Resmi Gazete Tarihi: 21.02.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16207
Düstur Kaydı: V (17) 425