Türkiye-Belçika Arasında 09.06.1969 Tarihli Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Amacıyla Yapılan Anlaşma ile Bununla İlgili Tutanak

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Tutanak
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Belçika
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (28.02.1977)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 16.08.1977
Sayısı: 7/13770
Resmi Gazete Tarihi: 26.10.1977
Resmi Gazete Sayısı: 16096
Düstur Kaydı: V (16/2) 2601