Türkiye-Bulgaristan Arasında Karayolu ile Milletlerarası Yolcu ve Mal Nakliyatına Mütedair Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (16.04.1977)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 16.08.1977
Sayısı: 7/13771
Resmi Gazete Tarihi: 17.10.1977
Resmi Gazete Sayısı: 16087
Düstur Kaydı: V (16/2) 2604