Türk-Bulgar Nakliyat Komisyonu III. Toplantısı Tutanağı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Sofya (08.04.1978)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.06.1978
Sayısı: 7/15830
Resmi Gazete Tarihi: 12.08.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16375
Düstur Kaydı: V (17) 876