Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Mal Taşımacılığının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma (BULGARİSTAN'IN ÖNERİSİ ÜZERİNE FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Antalya (07.11.1979)
Diğer Bilgiler: Anlaşma'nın Feshine İlişkin 18.01.2007 tarihli ve 2007/11563 sayılı B.K.K.-27.01.2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/17857
Resmi Gazete Tarihi: 29.07.1979
Resmi Gazete Sayısı: 16711
Düstur Kaydı: V (18) 1132