Türkiye-Bulgaristan Arasında Taşıma, Deniz Ticaret Anlaşmaları ile Nakliyat Komisyonu IV. Toplantısı Protokolu

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Diğer Bilgiler: 21.04.2004 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ticareti Anlaşma'nın yürürlüğe girmesine müteakip Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 20 Nisan 1979'da Ankara'da, imzalanan Deniz Ticareti Anlaşması, otomatikman hükmünü kaybedecektir.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.06.1979
Sayısı: 7/17940
Resmi Gazete Tarihi: 13.09.1979
Resmi Gazete Sayısı: 16741
Düstur Kaydı: V (18) 1151


Yürürlülüğün Sona Erdiğine İlişkin Kararname
Metni: 21 Nisan 2004 tarihinde imzalanan TC-Bulgaristan Deniz Ticaret Anlaşması 7 Ekim 2006-26312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Anlaşmanın XIX maddesi uyarınca bu anlaşma hükümünü kaybedecektir.