Türk-Bulgar Karma Nakliyat Komisyonunun V. Toplantısı Sonunda İmzalanan Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (14.03.1980)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.05.1980
Sayısı: 8/856
Resmi Gazete Tarihi: 08.07.1980
Resmi Gazete Sayısı: 17041
Düstur Kaydı: V (19) 1215