İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası fas-19495.pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Ulaştırmasına Dair Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Fas
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Rabat ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıllık süre için geçerlidir.
Diğer Bilgiler: Anlaşma, Akit Taraflardan herbirinin milli mevzuatına uygun olarak hazırlanan onay belgelerinin diplomatik yolla teati edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 05.08.1987
Sayısı: 1987/11764
Resmi Gazete Tarihi: 22.06.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19495
Düstur Kaydı: V (26) 1012


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Anlaşma 5 yıllık sürenin sona ermesinden 6 ay önce Akit taraflardan birinin fesih bildirimi olmadıkça kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. Anlaşma, yürürlüğe girdikten sonra Akit Taraflardan biri tarafından diplomatik yolla feshedilebilir. Bu durumda diğer Akit Tarafca fesih bildirisinin alınışından itibaren 6 ay sonra sona ermiş olur.