İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası finlandiya-16287.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma ve Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Finlandiya
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (08.03.1977)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle muteber olacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma Akit Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak onaylanacak ve onaylandığını belirten son bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/14886
Resmi Gazete Tarihi: 14.05.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16287
Düstur Kaydı: V (17) 511


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit tarafların biri tarafından en az 3 ay önceden yazılı olarak feshedilmedikçe yıldan yıla kendiliğinden yenilenecektir.