Türkiye-Fransa Arasında 14.11.1969 Tarihli Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşmaya Ek Protokolu Tadil Eden Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Fransa
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.02.1976)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 14.10.1976
Sayısı: 7/12626
Resmi Gazete Tarihi: 10.11.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15759
Düstur Kaydı: V (16/1) 233