Türkiye-Hollanda Arasında 21.05.1971 Tarihinde Ankara'da İmzalanmış Olan Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşmanın Tadili Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Hollanda
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Diğer Bilgiler: Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (10 Mayıs 2000 tarihinde Rijswijk'de imzalanan)'nın yürürlüğe girmesiyle 21 Mayıs 1971 tarihinde, Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması", 18 Haziran 1976 tarihinde tadil edildiği haliyle yürürlükten kaldırılacaktır. (RG: 31.07.2000-24126)


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/14447
Resmi Gazete Tarihi: 21.02.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16207
Düstur Kaydı: V (17) 425