Türkiye-Irak Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantıları Sonunda İmzalanan Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (05.10.1984)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 21.12.1984
Sayısı: 84/8890
Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18652
Düstur Kaydı: V (24/2) 1322