Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (09.09.1977)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma kati yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl süreyle muteber olacaktır.
Diğer Bilgiler: -Anlaşma hükümleri geçici olarak imza tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tarafların kendi yasal formalitelerini tamamladığını belirten son bildiri tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/14886
Resmi Gazete Tarihi: 14.05.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16287
Düstur Kaydı: V (17) 511


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri geçerliliğinin sona ermesinden en az 3 ay önceden yazılı olarak feshedilmedikçe yıldan yıla kendiliğinden yenilenecektir.