Türkiye-İran Arasında Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı ile İlgili Mutabakat Tutanağı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Tutanağı
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tebriz (20.02.1988)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 12.04.1988
Sayısı: 88/12845
Resmi Gazete Tarihi: 10.05.1988
Resmi Gazete Sayısı: 19810