İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası isvec-16287.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma ve Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsveç
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (08.03.1977)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma kesin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl süre ile muteber kalacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma Akit Tarafların ulusal mevzuatlarına göre onaylanacak ve onaylandığını belirten son bildiri tarihinde kati olarak yürürlüğe girecektir. Bununla beraber, Akit Taraflar Anlaşma hükümlerini imzalandığı tarihten itibaren geçici olarak uygulamaya koymak konusunda mutabık kalmışlardır.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/14886
Resmi Gazete Tarihi: 14.05.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16287
Düstur Kaydı: V (17) 511


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit tarafların biri tarafından en az 3 ay önceden yazılı olarak feshedilmedikçe yıldan yıla kendiliğinden yenilenecektir.