İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası isvicre-16287.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Konseyi Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma ve Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
Dili: Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma kesin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl süre ile muteber kalacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma Akit Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak onaylanacak ve onaylandığını belirten son bildirim tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, Akit Taraflar, Anlaşma hükümlerini 22.08.1977 tarihinden itibaren geçici olarak yürürlüğe koymak konusunda mutabık kalmışlardır.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/14886
Resmi Gazete Tarihi: 14.05.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16287
Düstur Kaydı: V (17) 511


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Tarafların biri tarafından en az 3 ay önceden yazılı olarak feshedilmedikçe yıldan yıla kendiliğinden yenilenecektir.