İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası bulgarİstan - 21247.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Yabancı Askeri Kuvvetler, Üsler, Tesisler ve Askeri İşbirliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Sofya ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma beş yıl süre ile geçerli olacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma her iki Tarafın kendi hukuki usullerine uygun olarak onaylandığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 20.04.1992
Sayısı: 1992/2976
Resmi Gazete Tarihi: 03.06.1992
Resmi Gazete Sayısı: 21247
Düstur Kaydı: V (31) 2349


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri bu ilk 5 yıllık sürenin bitiminden 3 ay önce Anlaşmanın feshini ihbar etmediği takdirde, tarafların mutabakatı ile yahut müteakip her yılın bitiminden 3 ay önce taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması sureti ile sona erdirilinceye kadar birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.