İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası suriye-21249.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkiye-Suriye Sınır Bölgelerinde Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı ve Doğal Kaynakların Araştırılması ile Tarımsal İlaçlama, Doğal Afetler ve Kurtarma Amacıyla Yapılacak Uçuşlara İlişkin Teknik İşbirliği Protokolü

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Hava ve Uzay-Ülke ve Sınırlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
Dili: İngilizce, Türkçe, Arapça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Şam (03.03.1992)
Yürürlülük Süresi: Protokolün süresin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Diğer Bilgiler: Protokol, Akit Tarafların kendi yasal mevzuatlarına göre onaylanacak ve onay belgelerinin diplomatik yoldan teati edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1992/2961
Resmi Gazete Tarihi: 06.05.1992
Resmi Gazete Sayısı: 21249
Düstur Kaydı: V (31) 2320


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan biri 5 yıllık sürenin bitiminden en az 6 ay önce feshi ihbarda bulunmadığı veya bir değişiklik veya gözden geçirme önerisi yapmadığı takdirde, Protokol birer yıllık için kendiliğinden yenilenecektir.