Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma (Paris, 19.11.1990)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Antlaşma
Konuları: Savaşın Önlenmesi ve Silahsızlanma
Dili: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 3818
Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1992
Resmi Gazete Sayısı: 21266
Düstur Kaydı: V (31) 202


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 07.01.1992
Sayısı: 1992/3250
Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1992
Resmi Gazete Sayısı: 21276-Mükerrer
Düstur Kaydı: V (31) 2383

Çekincelerimiz:
T.C.'nin koyduğu çekince ve beyan metni ilişiktedir.