Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Mün'akit Muhadenet Muahedenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muhadename
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arjantin
İmza Yerleri ve Tarihleri: Roma ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin teatisinden 15 gün sonra 18.12.1935 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -5 LT, 60


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 01.06.1927
Sayısı: 956
Resmi Gazete Tarihi: 19.01.1927
Resmi Gazete Sayısı: 549
Düstur Kaydı: III (8) 47


Onaylama Kararnamesi
Düstur Kaydı: III (8) 48