Türkiye-Arjantin Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arjantin
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (19.08.1965)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
10. Madde uyarınca onay belgelerinin teati edildiği 10.03.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 671 UNTS, 195.Reg.No.9558-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 14.12.1967
Sayısı: 967


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.09.1968
Sayısı: 6/10771
Resmi Gazete Tarihi: 02.01.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13090
Düstur Kaydı: V (8/1) 45