Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Arasında Mün'akit İkamet Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arnavutluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Ankara'da teati tarihinden bir ay sonra 30.06.1925'te yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -3 LT, 140


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 04.06.1925
Sayısı: 603
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.1925
Resmi Gazete Sayısı: 92
Düstur Kaydı: III (6) 129


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.1925
Resmi Gazete Sayısı: 92
Düstur Kaydı: III (6) 129