Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Arasında Mün'akit 15.12.1923 Tarihli Tabiiyet İtilafnamesinin 3.ve 4. Maddelerinin Tadiline Dair Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: İtilafname
Konuları: Uyrukluk
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arnavutluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Diğer Bilgiler: -4 LT, 625


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 06.08.1926
Sayısı: 921
Resmi Gazete Tarihi: 03.07.1926
Resmi Gazete Sayısı: 410
Düstur Kaydı: III (7) 1527


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1926
Düstur Kaydı: III (7) 1527