Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Mün'akit Şehbenderlik Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: Diplomasi, İşbirliği ve Konsolosluk İlişkileri
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arnavutluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tiran (07.11.1927)


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 05.01.1928
Sayısı: 1227
Resmi Gazete Tarihi: 06.05.1928
Resmi Gazete Sayısı: 881
Düstur Kaydı: III (9) 159


Onaylama Kararnamesi
Düstur Kaydı: III (9) 159