Türkiye-Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sağlık Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Sağlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arnavutluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tiran (01.07.1964)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
22.06.1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 23.07.1965 tarih ve 6/4977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilgili-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 30.05.1965
Sayısı: 6/4654
Resmi Gazete Tarihi: 29.06.1965
Resmi Gazete Sayısı: 12035 12067
Düstur Kaydı: V (4/3) 2802 (3168)