İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası japonya 21569.pdf

Japonya Hükümeti Tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne Görsel-İşitsel Teçhizat Sağlanması ile İlgili Nota Teatisi Suretiyle Yapılan Hibe Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma-Nota Teatisi suretiyle
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Japonya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (03.10.1993), Ankara (03.10.1993)


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1993/4291
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.1993
Resmi Gazete Sayısı: 21569
Düstur Kaydı: V (32) 1050