İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası at komisyonu 21570.pdf

Avrupa Topluluklarının, İşletmelerarası İşbirliği Ağına Ülkemizin Katılmasına İlişkin Muhtıra

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muhtıra
Konuları: Avrupa Toplulukları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Topluluğu
İmza Yerleri ve Tarihleri: Roma (07.10.1992)


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1993/4302
Resmi Gazete Tarihi: 05.03.1993
Resmi Gazete Sayısı: 21570
Düstur Kaydı: V (32) 1078