Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Eğitim Projesinin Finansmanı İçin Sağlanan Kredi ile İlgili İkraz Anlaşması ve Eki Mektup

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Eki Mektuplar
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
İmza Yerleri ve Tarihleri: (02.01.1993)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.02.1993


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 04.06.1993
Sayısı: 1993/4299
Resmi Gazete Tarihi: 05.04.1993
Resmi Gazete Sayısı: 21571
Düstur Kaydı: V (32) 1062