Balkan Ülkeleri Resmi Turizm Kuruluşlar XX. Konferansı Protokolu

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Turizm
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Balkan Ülkeleri Arasında
İmza Yerleri ve Tarihleri: Rodos (31.05.1987)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 14.07.1987
Sayısı: 87/11972
Resmi Gazete Tarihi: 26.09.1987
Resmi Gazete Sayısı: 19586