Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında 12.10.1966 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Tatbikatına Ait İdari Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avusturya
İmza Yerleri ve Tarihleri: İstanbul (03.02.1967)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
24. Madde uyarınca Ana Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan 01.10.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: AHMET YAVUZ


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 24.09.1973
Sayısı: 7/7190
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14725
Düstur Kaydı: V (13/1) 220