Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Kişilerin Statüsü (Ahvali Şahsiye)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris (12.09.1974)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 11.08.1982
Sayısı: 2701
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1982
Resmi Gazete Sayısı: 17781
Düstur Kaydı: V (21) 395


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 24.11.1983
Sayısı: 83/7416
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18275
Düstur Kaydı: V (23/2) 1203