Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Emlak Sorunları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Mısır
Dili: Türkçe, Arapça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Kahire (06.04.1981)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
04.08.1982
Diğer Bilgiler: -Anlaşmanın yürürlük süresinin 03.08.1992 tarihine kadar uzatılmasını teminen mektup teatisi yoluyla yapılan Anlaşma ilişiktedir (RG: 26.11.1990, Sayı: 20707). -Anlaşmanın yürürlük süresinin 03.08.1994 tarihine kadar uzatılmasını teminen mektup teatisi yoluyla yapılan Anlaşma ilişiktedir (RG: 17.10.1992, Sayı: 21378). -03.08.1994 tarihinde sona erecek yürürlük süresinin 2 yıl daha uzatılmasını teminen iki ülke arasında teati edilen mektuplar ilişiktedir (RG: 21.04.1994 tarih ve 21912 sayılı). -03.08.1996 tarihinde sona erecek yürürlük süresinin 2 yıl daha uzatılmasını teminen iki ülke arasında teati edilen mektuplar ilişiktedir (RG: 06.10.1996 tarih ve 22779 sayılı).


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.12.1982
Sayısı: 2637
Resmi Gazete Tarihi: 16.03.1982
Resmi Gazete Sayısı: 17635
Düstur Kaydı: V (21) 272


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 05.03.1982
Sayısı: 8/4706
Resmi Gazete Tarihi: 22.06.1982
Resmi Gazete Sayısı: 17732
Düstur Kaydı: V (21) 1357