Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi (Viyana, 18.04.1961)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Diplomasi, İşbirliği ve Konsolosluk İlişkileri
Dili: İngilizce, Fransızca, Çince, İspanyolca, Rusça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Viyana ()


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 09.04.1984
Sayısı: 3042
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18513
Düstur Kaydı: V (24/1) 3


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 11.06.1984
Sayısı: 1984/8724
Resmi Gazete Tarihi: 24.12.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18615
Düstur Kaydı: V (24/1) 1161