Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine ilişkin Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Vergilendirme
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avusturya
Dili: Türkçe, Almanca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Viyana (11.03.1970)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
24.09.1973
Yürürlülük Süresi: Anlaşma, akit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: *Yürürlüğe giriş bilgisi ve vergiler açısından yürürlüğe girdiği tarih (01.01.1974) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 05.08.1973
Sayısı: 1719
Resmi Gazete Tarihi: 18.05.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14539


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 7/6661
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14612
Düstur Kaydı: V (12/2) 2147


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Devletlerden her biri, Anlaşma’yı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yoldan bildirmek suretiyle feshedebilir.