Türkiye Cumhuriyeti ile Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MİGA) Arasında İmzalanan Yerel Paraların Kullanımı Hakkındaki Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Yabancı Yatırımlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA)
İmza Yerleri ve Tarihleri: (31.07.1990)


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 03.09.1990
Sayısı:  1990/866
Resmi Gazete Tarihi: 26.09.1990
Resmi Gazete Sayısı: 20647
Düstur Kaydı: V (30) 578