Türkiye-Avustralya Arasında Vize Anlaşması (Nota Teatisi Suretiyle)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gezi, Pasaport ve Vize
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avustralya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (10.09.1956)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Anlaşma hükümleri uyarınca 10.05.1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: Vize Rejimi, Devletler Kısmı, No. 5 247 UNTS, 139. Reg. No: 3462-ÖKÇÜN