İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası danimarka-20699.pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Danimarka
Dili: İngilizce, Türkçe, Danca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Kopenhag ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: -Anlaşma onay belgelerin teati edilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.11.1990
Sayısı: 1990/903
Resmi Gazete Tarihi: 18.11.1990
Resmi Gazete Sayısı: 20699
Düstur Kaydı: V (30) 606


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan birinin anlaşmanın sona erdirilmesi için öteki Tarafa 6 ay önceden yazılı ihbarda bulunmaması halinde bir yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir.