Islam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşması

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cidde (07.04.1992)


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 08.03.1996
Sayısı: 4163
Resmi Gazete Tarihi: 07.08.1996
Resmi Gazete Sayısı: 22746
Düstur Kaydı: V (35) 112


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1997/9083
Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1997
Resmi Gazete Sayısı: 22938
Düstur Kaydı: V (36) 1037

Çekincelerimiz:
Anlaşma'nın giriş bölümünün iki, dört ve beşinci paragrafları ile 5 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarına ve 57 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına "Anayasamız ve bağlı olduğumuz anlaşmalar hükümlerinin saklı olduğu" şeklinde ihtirazi kaydımız vardır.