Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alan Tesisine İlişkin Anlaşma (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Macaristan
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Budapeşte (01.08.1997)
Diğer Bilgiler: Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. FESİH, 30.04.2004 TARİHİNDE YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4326
Resmi Gazete Tarihi: 24.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23240
Düstur Kaydı: V (37) 52


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1998/10589
Resmi Gazete Tarihi: 24.02.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23268
Düstur Kaydı: V (37) 1200


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflar bu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. Bu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar.